Jak probíhá pronájem nemovitosti?

1

Příprava nemovitosti

Návštěva nemovitosti
Možná Vám jiní budou tvrdit něco jiného, ale bez prvotní osobní návštěvy se vaše nemovitost pronajmout opravdu nedá. Nemusíte nám posílat její fotky, rádi přijdeme, provedeme důkladnou prohlídku, zjistíme všechny technické a právní informace a seznámíme se s okolím.
Stanovení tržní ceny pronájmu
Jedním z nejdůležitějších prvků celého procesu prodeje vaší nemovitosti je společné stanovení reálné ceny pronájmu na základě výstupů z obchodů realizovaných v uplynulém období a srovnání s aktuální nabídkovou cenou konkurenčních nemovitostí v dané lokalitě.
Podpis dohody o zprostředkování
Smlouva, smlouva, smlouva. Možná jí po vás některé realitní kanceláře nebudou chtít, ale nejde přeci o ně, nýbrž o vás a vaši nemovitost. Vy chcete vědět, co pro vás makléř bude v rámci provize dělat, abyste mu mohli dát zpětnou vazbu a vědět, jestli dohody plní či nikoli. Ochraňte sebe i nemovitost podepsanou dohodou o zprostředkování pronájmu nemovitosti.
Zalistování nemovitosti do systému
Poté, co je nemovitost připravena a profesionálně nafocena, probíhá její zalistování do systému FIOREAL a probíhá její export na realitní servery. Tak a teď čekáme, kdo se ozve. Ne!
2

Pronájem nemovitosti

Párování nabídky s poptávkami
Nemovitost je již od zalistování párována se všemi odpovídajícími poptávkami v rámci systému FIOREAL, probíhá kontaktování těchto zájemců současně s aktivním vyhledáváním dalších potencionálních zájemců.
Export na realitní servery
Jakmile je zpracována profesionální prezentace nemovitosti a jsou k dispozici všechny podklady k pronájmu, nemovitost je exportována na realitní servery. Jsme hrdi na to, že neexportujeme nemovitost na všechny realitní servery, ale pouze na ty, jejichž efektivitu dlouhodobě sledujeme a vidíme jejich přínos. Nejde jen o vysokou návštěvnost serverů, ale především o zpětnou vazbu od klientů, protože realitní byznys dělají lidé.
Prohlídky nemovitosti
Makléř zajistí prohlídky nemovitosti pouze s kvalifikovanými klienty. Prohlídky mohou probíhat za vaší účasti nebo bez vás, což je jednodušší pro organizaci. Pokud prohlídka neprobíhá za vaší účasti, dostanete od nás informace o jejím průběhu a zpětnou vazbu klientů k vaší nemovitosti.
Informace o stavu pronájmu
Během celého procesu procesu hledání nájemce od nás dostáváte pravidelný přehled o všech aktivitách makléře spojených s pronájmem vaší nemovitosti. Dále dostanete statistiky zájmu klientů na realitních serverech, doporučení dalších kroků a zpětnou vazbu od zájemců o pronájem nemovitosti.
3

Podpora pronájmu

Spolupráce s ostatními makléři
Hrdě se hlásíme k tomu, že spolupracujeme s ostatními makléři v rámci jedné referenční provize při prodeji vaší nemovitosti. Máme mezi ostatními kancelářemi kamarády a přátele, kteří službu pronájmu nemovitosti chápou stějně jako my a proto s nimi a ostatními spolupracujeme tak, aby bylo dosaženo Vaší spokojenosti s pronájmem nemovitosti.
Marketing a podpora pronájmu
Makléř provede umístění poutačů na nemovitost s kontakty a připraví lokální marketing nemovitosti.
4

Právní servis

Prověření nájemníka
Před podpisem rezervační smlouvy prověřujeme zájemce, zda na ně není uvalena exekuce, nejsou v insolvenci, nebo hledaní Policí ČR.
Podpis rezervační smlouvy a přijetí rezervačního poplatku
V případě kvalifikovaného zájmu klienta dochází k podpisu rezervační smlouvy a přijetí rezervačního poplatku od nájemce/podnájemce.
Podpis nájemní/podnájemní smlouvy, zaplacení kauce
Po podpisu rezervační smlouvy pro vás zajistíme projednání a podpis nájemní / podnájemní smlouvy. Při podpisu nájemní / podnájemní většinou dochází k zaplacení kauce pro zajištění případných nedoplatků a zároveň k zaplacení částky na první období nájmu nemovitosti.
5

Popronájemní servis

Předání nemovitosti
V rámci pronájmu nemovitosti pro vás zajistíme a budeme nápomocni předání nemovitosti novému nájemci.
Sepsání předávacího protokolu
Během předání nemovitosti sepíšeme předávací protokol obsahující mmj. stavy měřidel a soupis vybavení pronájmu.
Přepis energií
Nemusíte studovat komplikované formuláře, zajistíme přepis energií u příslušných poskytovatelů těchto služeb.
6

Nadstandardní služby

Průkaz Energetické Náročnosti Budovy
Od 1.1.2013 novela zákona zavádí povinnost předkládání PENB rovněž při prodeji a pronájmu budovy. Vlastník nemovitosti je povinen předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii možnému kupujícímu nebo nájemci budovy nebo její ucelené části, předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii kupujícímu nebo nájemci budovy nebo její ucelené části nejpozději při podpisu kupní nebo nájemní smlouvy a zajistit uvedení ukazatelů energetické náročnosti uvedených v průkazu v informačních a reklamních materiálech při prodeji budovy nebo ucelené části budovy.
Využijte výhodnějších podmínek při zpracování PENB prostřednistvím našeho smluvního dodavatele.Více o PENB zde.
Home Staging
Home staging je unikátní a vysoce specializovaná služba, která podporuje prodej či pronájem nemovitostí. Cílem Home Stagingu je dosáhnout toho, aby se nemovitost jevila co nejatraktivněji pro co největší počet potenciálních zájemců o její koupi nebo pronájem, a aby se prodala nebo našla nájemníky v co nejkratším čase a za co nejvyšší cenu.
Údržba nemovitostí
Malování, hodinový manžel, úklid
Stěhování, pronájem skladu
Stěhování nemusí znamenat stres – využijte služeb našeho prověřeného dodavatele těchto služeb, který se za velmi příznivých podmínek (žádné příplatky o víkendech ani o svátcích) o vše postará. Vše od zabalení nejmenších věcí až pro přepravu trezorů a jiných těžkých břemen. Pokud nemáte nábytek kam uskladnit, využijte nabídky uložení vašich předmětů v moderních skladových komplexech.

Vyberte si některého z našich makléřů