CO VÁM NAŠE SPRÁVA PŘINESE?

  • Přípravu nemovitosti a objektivní pohled na vaši nemovitost.
  • Vyhledání kvalitnějšího nájemce.
  • Kontrolu plateb nájmu a služeb, pravidelnou péči a kontrolu bytu.
  • Ušetřený čas spojený s vyúčtováním, řešením oprav a pojistných událostí, hlídání a řešení revizí.
  • Navazující znovuobsazení bytu s eliminací neplatících nájemců.

Pokud byt se záměrem investice ještě nemáte, jsme schopni vám pomoci se správným výběrem investičního bytu. Důležité je naslouchat našim letitým zkušenostem a radám, protože byt určený na investici má jiná kritéria, než byt pro vlastní bydlení. Pokud tedy hledáte pěkný byt s dobrou výnosností a bez zbytečných starostí, neváhejte a obraťte se na nás.

Jakmile byt vlastníte, naše oddělení správy se o něj s největší péčí postará. Nejdůležitější fází celého procesu je příprava nemovitosti. Bohužel zde dělá chybu největší procento pronajímatelů. Jedná se přesně o tu další část (ihned po správném výběru bytu), díky které se později pronájem dělí na úspěšný a neúspěšný. Tady není prostor pro chybu.

PŘÍPRAVA NEMOVITOSTI

Příprava obsahuje stavební, majetkovou a administrativně právní vybavenost bytu k pronájmu.

Jejím cílem je dostat byt do takového stavu, kdy se stane na trhu zajímavým pro naši cílovou skupinu. Díky tomu se byt pronajme byt v co nejkratším čase a za co nejoptimálnější cenu.

Hlavní je vybírat si nájemce, ne na něj pouze čekat.

 

CO NENÍ PŘÍPRAVA BYTU

Stavební příprava neznamená maskování stávajících  nedostatků, ale jejich opravdové odstranění. Příprava bytu nepředstavuje bytový design, ani osazení vybavení nepotřebným nábytkem z chaty, ale promyšlenou koncepci pronájmu odpovídající potřebám spolehlivých nájemců.

Příprava se soustředí na práci s pozitivními stránkami bytu a nájemci dává možnost vidět byt s jeho přednostmi bez nějakých rušivých dojmů. Provedení kvalitní přípravy je vždy levnější, než snížení ceny pronájmu bytu nebo dlouhé hledání nájemce.

CO VÁM PŘINESE PŘÍPRAVA BYTU?

  • “ready made” byt k pronájmu a objektivní pohled na vaši nemovitost,
  • oslovení většího počtu kvalitnějších zájemců,
  • rychlejší pronájem,
  • snížení počtu následných oprav,
  • právní připravenost a bezpečnost.

Jak to funguje?

Navštívíme vaši nemovitost, popovídáme si s vámi o fungování správy a projdeme byt pro zjištění rozsahu připravenosti k pronájmu, které pak zhodnotí naše oddělení přípravy pronájmu. Společně probereme také provozní a ekonomické fungování bytu a následně vám připravíme osnovu dalších kroků pro úspěšný pronájem. Buď s vaší pomocí, nebo na základě plné moci nachystáme všechny administrativní a právní podklady pro pronájem (PENB, revize, evidenční list s předpisem záloh na služby, evidenci majetku, záruční listy, manuály, dispoziční plánek, plnou moc, nájemní smlouvu, dokumenty pro převod energií apod.)

Jakmile je byt pronajatý, přebírá si jej oddělení správy nemovitosti. Byt se eviduje v IT systému pro správu, který kontroluje platby nájmu, služeb a termínů spojených s pronájmem. Oddělení správy provádí v průměru každé 4 měsíce kontrolu stavu bytu a měřičů spotřeby (voda, případně elektřina a plyn), řeší možné pojistné události, opravy a komunikuje s společenstvím vlastníků jednotek a se sousedy. V případě ukončení nájmu provede vyúčtování a zajistí znovuobsazení bytu ideálně ještě dříve, než stávající nájemník ukončí nájem a opustí byt, taktéž se postará o změnu nájemce na schránce a zvonku.

UKÁZKY NAŠICH REALIZACÍ PŘÍPRAV