ELEKTROMĚR (PRE – PRAŽSKÁ ENERGETIKA)

Identifikace stávajícího zákazníka a odběrného místa

Potřebné údaje naleznete na faktuře, v zákaznickém portálu, nebo ve smlouvě s PRE.

PLYNOMĚR (PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ)

Identifikace stávajícího zákazníka a odběrného místa.

Potřebné údaje naleznete na faktuře, v zákaznickém portálu, nebo ve smlouvě s PP.