25. 6. 2015

Novelou zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření s energií platnou od 1. 7. 2015 se zpřísnily požadavky pro prodávající a pro realitní zprostředkovatele. Povinnost uvést klasifikační třídu ukazatele energetické náročnosti je nově doprovázena i možnou sankcí za správní delikt. Novela ruší povinnost prodávajícímu předkládat tyto průkazy pro domy postavené a naposledy zrenovované před rokem 1947, pokud s tím kupující souhlasí.

Další změnou je zpřesnění povinností pro realitní zprostředkovatele, kteří musí zveřejňovat v informačních a reklamních materiálech klasifikační třídu ukazatele energetické náročnosti. Povinnost vypracování průkazu energetické náročnosti ze zákona vyplývá už nyní. Schválená novela povinnost zveřejňovat hodnoty z průkazů přenáší jmenovitě i na realitní kanceláře. Pokud zprostředkovatel od vlastníka nemovitosti neobdrží průkaz, bude podle novely muset v nabídce uvést nejhorší energetickou třídu G, jinak se vystaví sankcím nejen vlastník, ale i zprostředkovatel.

Štítky

Zpět na blog