VYPLNĚNÍ ÚDAJŮ K SEZNÁMENÍ SE

Vyplněním údajů k seznámení se uděluji společnosti FIOREAL s.r.o., se sídlem: Varšavská 715/36, Praha 2, 120 00 IČO: 03298558, (dále jen „FIOREAL“) svůj zcela svobodný a dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu: křestní jméno, příjmení, emailová adresa, telefon, odkaz na LinkedIn či jiné sociální sítě, životopis a případně další informace, které o mně společnost FIOREAL získala, a bude je využívat pro účely našeho vzájemného seznámení se a potenciální spolupráci.

Tento souhlas uděluji dobrovolně na dobu nezbytně nutnou pro naše vzájemné seznámení se (max 3 roky) a byl/a jsem poučen/a v souladu se zákonem o všech svých právech podle zákona, zejména s právem přístupu k osobním údajům, právem na opravu osobních údajů nebo výmaz, omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, na přenositelnost údajů, právo podat stížnost u dozorového úřadu jakož i právem tento souhlas kdykoliv odvolat.

ZAŘAZENÍ DO DATABÁZE

Nikdy nevím, kam mě kroky zavedou a pokud se na spolupráci s FIOREAL nedomluvíme nyní, tak třeba v budoucnu a proto a proto tímto uděluji společnosti FIOREAL s.r.o , se sídlem: Varšavská 715/36, Praha 2, 120 00 IČO: 03298558, (dále jen „FIOREAL“) svůj zcela svobodný a dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, emailová adresa, telefon, odkaz na LinkedIn či jiné sociální sítě, životopis a případně další informace, které o mně společnost FIOREAL získala, a bude je využívat tak, aby spolupráce či pracovní nabídka co nejvíc odpovídala mým preferencím za účelem: nabízení vhodného pracovního uplatnění v rámci společnosti/spolupráce se společností FIOREAL.

Tento souhlas uděluji dobrovolně na dobu 3 let a byl jsem poučen v souladu se zákonem o všech svých právech podle zákona, zejména s právem přístupu k osobním údajům, právem na opravu osobních údajů nebo výmaz, omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, na přenositelnost údajů, právo podat stížnost u dozorového úřadu jakož i právem tento souhlas kdykoliv odvolat.

Více informací o zpracování osobních údajů je uvedeno v následujícím textu, který je nedílnou součástí tohoto souhlasu.